دوره های آموزشی آکادمی ارس 

  آکادمی ارس دوره‌های آموزشی را به‌صورت زیر برگزار می‌نماید   

شروع دوره ۱۳ مهر

 دوره هوش مصنوعی با یادگیری عمیق  

مبانی مورد نیاز پایتون در یادگیری عمیق

آشنایی با نرم افزار پایتون

jupyter IDEمعرفی و اموزش

معرفی و نصب کتابخانه های یادگیری عمیق

 google colabمعرفی و اموزش

مبانی مقدماتی شبکه های عصبی و یادگیری عمیق

مسائل کلاس بندی و رگرسیون

لاجستیک رگرسیون

تابع هزینه

گراف محاسباتی و گرادیان نزولی

(autoencoder)شبکه عصبی خودرمزگذار 

معرفی انواع شبکه های عصبی خودرمزگذار

پیاده سازی شبکه‌های عصبی خود رمزگذار

(convolutional neural network)شبکه های عمیق پیچشی 

معرفی شبکه های عصبی پیچشی عمیق

معرفی انواع لایه ها

 (Resnet ,Vgg16,Yolo)اشنایی با معماری ها و شبکه های معروف

keras و  tensorflowپیاده سازی این شبکه ها به کمک کتابخانه

Generative Adversarial Networksشبکه‌های مولد تخاصمی

GAN معرفی انواع شبکه های عصبی

GAN پیاده سازی شبکه‌های عصبی

شبکه های عصبی بازگشتی

معرفی انواع شبکه هایی بازگشتی

LSTMمعرفی شبکه‌ی

LSTM پیاده سازی شبکه‌ی عصبی

زمان برگزاری

چهارشنبه و جمعه ساعت 15 الی 18

(مدت دوره : 27 ساعت (9 جلسه 3 ساعته

هزینه دوره

۲۵۰ هزار تومان

نحوه برگزاری

Skype دوره به صورت تعاملی مجازی در

پرداخت

 دوره یادگیری ماشین 

زمان برگزاری

چهارشنبه و جمعه ساعت 15 الی 18

(مدت دوره : 30 ساعت( 10 جلسه 3 ساعته

هزینه دوره

۲۵۰ هزار تومان

نحوه برگزاری

Skype دوره به صورت تعاملی مجازی در

پرداخت

رگرسیون

جبر خطی

رگرسیون خطی

الگوریتم حداقل مربعات و الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی

رگرسیون لاجستیک

(فشرده سازی داده (کاهش بعد

PCA الگوریتم

 LDA الگوریتم

خوشه بندی

K-means

Partitioning Methods

k-Medoids

سلسله مراتبی

چگالی توزیع

طبقه بندی

درخت تصمیم

KNN

شبکه عصبی

MLP

RBF

کاربرد شبکه عصبی در هوش

الگوریتم هوشمند

PSO

کاربرد الگوریتم هوشمند در هوش

شبکه های عصبی عمیق

SAE

LSTM

 دوره بازی سازی 

قسمت پروگرمینگ

آشنایی با بازی سازی و معرفی موتور های بازی سازی

آشنایی با موتور یونیتی و اصول اولیه آن

پیاده سازی یک پروژه در محیط ۳ بعدی و خروجی گرفتن برای موبایل

پیاده سازی یک پروژه در محیط ۲ بعدی و معرفی انیمیشن ها

آشنایی با پارتیکل سیستم ها

Unity Ads و Analytics  معرفی ابزار های پرکاربرد مانند

shader programming  مفاهیم اولیه

قسمت طراحی

Source

Game Design: Theory & Practice

by Richard Rouse III

سرفصلها

پلیرها چه میخواهند؟-

طوفان ایده‌ها برای یک بازی: گیم‌پلی، تکنولوژی، و داستان

مقدمه‌ای بر آنالیز بازی‌ها (ژانرها)

بازی موفق چیست؟ موفقیت از نگاه بازار و رسانه

المان‌های گیم‌پلی

داستان سرایی

 

زمان برگزاری

یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 16 الی 19

(مدت دوره : 24 ساعت( 8 جلسه 3 ساعته

هزینه دوره

۲۵۰ هزار تومان

نحوه برگزاری

Skype دوره به صورت تعاملی مجازی در

پرداخت

 دوره آموزش برنامه نویسی اندروید (دوره اول ازمجموعه دو دوره ای )   

زمان برگزاری

دوشنبه و پنجشنبه ساعت 16 الی 19

(مدت دوره : 30 ساعت( 10 جلسه 3 ساعته

هزینه دوره

۲۵۰ هزار تومان

نحوه برگزاری

Skype دوره به صورت تعاملی مجازی در

پرداخت

(بخش اول (شروع اندروید

معرفی اندروید و نصب اندروید استدیو

(hello world)ساخت اولین اپ

 Activity و layoutمعرفی

UIآشنایی با بعضی عناصر

(Activities and intents)بخش دوم

تعریف اکتیویتی

چرخه حیات اکتیویتی

intentمعرفی و کار با

(layout)بخش سوم

 layout معرفی انواع

 layout طراحی کامل یک

 UI معرفی کامل بعضی عناصر

(Toast و Dialog) بخش چهارم

AlertDialog آشنایی با

AlertDialog اختصاصی سازی

Toast آشنایی با

(بخش پنجم (لیست­ها در اندروید

معرفی انواع لیست

ساخت و کار کردن با لیست

اختصاصی سازی لیست

 (Thread) بخش ششم

در اندرویدThreadمعرفی

های متفاوت و ایجاد وقفه Thread کار با

UI Threadمعرفی

(بخش هفتم (پایان دوره

نحوه تحقیق و جستجو در گوگل

android و codelabآشنایی با

 دوره آموزشی پایتون با دید علم داده

معرفی پایتون

    آشنایی با نرم افزار پایتون

مرتبط با پایتونIDE  معرفی انواع

آموزش نصب پایتون

معرفی انواع متغیرها در پایتون

معرفی انواع متغیرها

عملیات مقدماتی

نام گذاری متغیرها

معرفی عملگرها در پایتون

عبارات و دستورات

عبارات محاسباتی

انواع خطا در پایتون

ساختمان داده در پایتون

معرفی انواع ساختمان داده در پایتون

آشنایی با عملگرهای ساختمان های داده

معرفی حلقه ها و روش های تصمیم گیری

توابع در پایتون

شی گرایی در پایتون

استفاده از ماژول ها در پایتون

زمان برگزاری

جمعه ساعت 9 الی 13

(مدت دوره : 20 ساعت،( 5 جلسه 4 ساعته

هزینه دوره

۲۰۰ هزار تومان

نحوه برگزاری

Skype دوره به صورت تعاملی مجازی در

پرداخت

Menu