پوستر دوره‌‌های آکادمی ارس

دوره‌‌های تابستان ۱۴۰۰ آکادمی ارس

۳۶ ساعت شروع از ۱۶ تیر ۱۴۰۰

یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰

هزینه دوره : ۵۰۰ هزارتومان

Menu