Parallel Robots : Mechanics and Control, CRC press (EN)

Parallel Robots : Mechanics and Control, CRC press, Feb. 2013. | Preview | CRC |

Features :

  • Introduces analysis and design tools required to create a parallel robot
  • Combines coverage of kinematics with thorough analysis of dynamics and control
  • Discusses cable-driven robots, a promising new generation of parallel structures
  • Covers advanced topics such as dynamics model verification, redundancy resolution, and adaptive and robust control
  • Examines dynamics through three methods: Newton-Euler, the principle of virtual work, and Lagrange formulations
An Introduction to Modern Control (FA)

An Introduction to Modern Control, 4th Edition, K. N. Toosi University Publication, Nov. 2017. | Preview |

این کتاب برای استفاده دو طیف از مخاطبین تدوین شده است. از يك طرف اين كتاب به عنوان مرجع درسي دانشگاهي مي‌تواند مورد استفاده دانشجويان مقطع كارشناسي و يا كارشناسي ارشد قرار گيرد. هرچند این کتاب نیاز به کتاب‌هایی که در بخش مراجع معرفی شده‌اند را مرتفع نمی‌سازد، امّا مي‌تواند به عنوان راهنماي کاملی مورد استفاده دانشجويان و اساتيد ارجمند قرار گيرد. طيف ديگر از مخاطبين اين كتاب را كارشناسان محترمی تشکیل می دهند که در صنایع کشور مشغول به فعاليت بوده و علاقه‌مند به استفاده از روش‌های طراحی کنترل مدرن در کاربردهای مورد نظر خود می‌باشند. به منظور استفاده این عزیزان سعی شده است کلیه روش­ها با مثال­های صنعتی و برنامه های آماده شده تعقیب شود و امید است اين كتاب به عنوان یک مرجع فارسي مناسب در اين زمينه راهگشاي دانشجویان و کارشناسان صنعتی باشد

Robust H∞ Control (FA)

Robust H∞  Control, K. N. Toosi University Publication, 2019. | Preview |

Hamid D. Taghirad, M. Fathi and F. Zamani O.,

کنترل مقاوم با داشتن پشتوانه قوی ریاضی و استفاده وسیع در کاربردهای صنعتی به صورت روشمند به تحلیل و طراحی کنترل­کننده می­پردازد. در کنترل مقاوم موضوع طراحی کنترل کننده در حضور نامعینی در مدل سازی به چالش کشیده می شود. نگارش این کتاب بر اساس برداشت‌ها و دریافت‌های مستقیم از آموزه­‌های مرحوم پروفسور زیمس، پدر علم کنترل مقاوم تنظیم شده و سعی شده است در بخش‌های مربوط به توسعه مفاهیم کنترل مقاوم، تا حد ممکن گرمی نوای استاد به مخاطبین منتقل گردد. این کتاب برگرفته از این رویکردهای مبتنی بر نرم‌ بینهایت، ناتساوی های خطی ماتریسی ، سنتز میو و روش­های مدل‌سازی و شناسایی سیستم با نامعینی، توانمندی تحلیل و طراحی کنترل کننده در این فضا را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. در این کتاب، مثال‌ها و پروژه‌های کاربردی زیادی مرور شده و با اجرای کد­های ارائه شده در جعبه ابزار کنترل مقاومِ نرم­افزار متلب، ارتباط مفاهیم نظری با روش­های کاربردی و برنامه‌نویسی برقرار شده‌است. مطالعه‌ی این کتاب به دانشجویان و پژوهش‌گران رشته‌های مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک، رباتیک، هوافضا و شیمی توصیه می‌شود

Fundamentals of Measurements in Intrumentation (FA)

Fundamentals of Measurements in Instrumentation, K. N. Toosi University Publication, 2015. | Preview |

Hamid D. Taghirad and S. Ali Salamati,

ابزار دقیق از زمینه‌های مهندسی است که دارای ماهیت چند رشته‌ای بوده و محصولات آن آمیزه‌ای از علم و هنر می‌باشند. یکی از نکات برجسته این رشته ظهور خلاقیت‌های مهندسان و مخترعین است که با الهام از طبیعت و با استفاده از دانش مهندسی به تولید محصولاتی پرداخته ­اند که با شیوه‌های مختلف کمیت‌های فیزیکی موردنیاز در صنعت را  اندازه­گیری و پایش می‌نمایند. با توجه به ساختار تدوین‌شده در این کتاب سعی شده است توجه دو طیف از مخاطبین را به استفاده از این کتاب جلب نماییم. ازیک‌طرف اين كتاب به‌عنوان مرجع درسي دانشگاهي می‌تواند مورداستفاده دانشجويان مقطع كارشناسي و يا كارشناسي ارشد رشته‌های مهندسي برق، مکانیک و مکاترونیک قرار گيرد. هرچند این کتاب نیاز به کتب مرجعی را که در بخش مراجع هر فصل معرفی‌شده‌اند برطرف نمی‌سازد، امّا می‌تواند به‌عنوان راهنماي درسي مورداستفاده دانشجويان و اساتيد ارجمند قرار گيرد. از طرف دیگر مخاطب دیگر این کتاب کارشناسان محترمی می‌باشند که در صنایع کشور مشغول به فعاليت  هستند. امروزه هيچ کارخانه يا خط توليدي وجود ندارد که در بخش‌های مختلف آن به‌نوعی از سیستم‌های اندازه‌گیری و ابزار دقيق يا مدارهاي بهسازي مربوط به آن استفاده‌نشده باشد. درنتیجه اين كتاب به‌عنوان یکی از معدود كتاب­های فارسي در اين زمينه می‌تواند راهگشاي اين متخصصين باشد

An Introduction to Industrial Automation and Process Control (FA)

An Introduction to Industrial Automation and Process Control, 3rd Edition, K.N. Toosi University Publication, 2017. | Preview |

با گسترش روز افزون صنايع اتوماتيک توليدي و فرآيندهاي پيشرفته صنعتي در کشور، ضرورت آشنائي دانش پژوهان و متخصصين صنايع با روشهاي اتوماسيون و شناسائي و کنترل فرآيند هاي صنعتي بيش از پيش مشهود مي باشد. با توجه به ماهيت چند رشته اي اين زمينه تخصصي و نبود مرجع واحد مهندسي به زبان فارسي، مقدمه اي بر اين موضوع از ترجمه و تلخيص مراجع مختلف و تاليف و ترکيب ساير بخش ها، به رشته تحرير در آمده است. موضوع اين نگارش طي چند سال به صورت درس “کنترل صنعتي” در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به همراه آزمايشگاه ارائه شده است و حجم فصول متناسب با نياز برازش شده است. این کتاب برای استفاده دو طیف از مخاطبین تدوین شده است. از يك طرف اين كتاب به عنوان مرجع درسي دانشگاهي مي‌تواند مورد استفاده دانشجويان مقطع كارشناسي و يا كارشناسي ارشد قرار گيرد. هرچند این کتاب نیاز به کتاب‌هایی که در بخش مراجع معرفی شده‌اند را مرتفع نمی‌سازد، امّا مي‌تواند به عنوان راهنماي کاملی مورد استفاده دانشجويان و اساتيد ارجمند قرار گيرد. طيف ديگر از مخاطبين اين كتاب را كارشناسان محترمی تشکیل می دهند که در صنایع کشور مشغول به فعاليت بوده و علاقه‌مند به استفاده از روش‌های طراحی کنترل مدرن در کاربردهای مورد نظر خود می‌باشند. به منظور استفاده این عزیزان سعی شده است   کلیه روش­ها با مثال­های صنعتی و برنامه های آماده شده تعقیب شود و امید است اين كتاب به عنوان یک مرجع فارسي مناسب در اين زمينه راهگشاي دانشجویان و کارشناسان صنعتی باشد

Menu